TERMENI ȘI CONDIȚII - CLIENT TWELP!

Prin înregistrarea în aplicația twelp! acceptați termenii și condițiile de mai jos și sunteți de acord că acesta are valoarea unui contract, încheiat și acceptat în mod expres de dumneavoastră în calitate de beneficiar de servicii de asistență rutieră și deținătorul aplicației twelp! în România, Assistance Cars Club SRL și înțelegeți și acceptați că veți achita în întregime și în avans contravaloarea serviciilor de asistență rutieră ce urmează a fi prestate de către Tractator, conform comenzii plasate de dumneavoastră prin intermediul aplicației twelp!

În cazul în care nu doriți să respectați regulile descrise prin prezenta, vă rugăm să nu folosiți serviciile puse la dispoziție de Aplicația twelp!.

 1. Definiții
  1. Aplicația mobilă twelp! ("Aplicația") apartine societății PEINO MANAGEMENT LIMITED, o companie cu sediul în Agias Fylaxeos & Zinonos Rossidi, 2, et.1, 3082, Limasol, Cipru, înregistrată sub numărul HE307046, cod de TVA CY10307046N, reprezentată de Georgia Theodosiou, fiind denumită în continuare Proprietarul Aplicației și este folosită în mod exclusiv pe teritoriul României de către societatea Assistance Cars Club S.R.L., cu sediul în București, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169, Corp P1, Et. 6, Open, camera 1A, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1807/2010, având CUI RO 26546163, reprezentată de dna. Aurora Neagu, societate care deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului Aplicației twelp!, în România, fiind denumită în continuare deținătorul Aplicației și/sau TWELP.

   Aplicația twelp! este o platformă de tehnologie cu ajutorul căreia clienții pot stabili, programa și beneficia de servicii de asistenţă rutieră, direct de la prestatorii serviciilor de asistență rutieră, înregistrați în Aplicație (Tractatorii) care au acceptat solicitările clienților

   Toate serviciile oferite în Aplicație sunt supuse Termenilor și Condițiilor, după cum urmează

  2. Următorii termeni vor fi definiți după cum urmează:

   Client - orice persoană fizică de peste 18 ani care se înregistrează în aplicația twelp!, indiferent dacă plasează sau nu o comandă de servicii de asistență rutieră și indiferent dacă este titular al unui card 9695 sau nu;

   CARDUL 9695 - cumulul de servicii de asistență rutieră acordate Clientului (în calitate de Titular al unui Card 9695) cu respectarea limitelor de răspundere asociate conform condițiilor contractuale afișate pe websiteul www.9696.ro, pe o durată fixă, în funcție de tipul de card, emis în format fizic (sub forma unui dispozitiv plastifiat nominal per autoturism și înseriat unic pentru identificarea titularului de card) sau electronic (prin comunicarea unei serii unice, transmisă Clientului, prin email la adresa menționată de acesta în formularul de Comandă).

   Tractator - Orice persoană juridică română care îndeplinește condițiile legale pentru a presta servicii de asistență rutieră, ce se înregistrează în Aplicația twelp! ca Furnizor de servicii de asistență rutieră și care acceptă comanda plasată de clienții aplicației twelp!, în termenii și condițiile expres acceptate de aceștia.

   Prin accesarea aplicaţiei, utilizatorul (ca potential client twelp!) ia cunoștință că deținatorul aplicației nu furnizează servicii de asistenţă rutieră, toate aceste servicii de asistenţă rutieră fiind furnizate de contractanți terți independenți, denumiti în sensul prezentelor "Tractator", "Tractatori".

   Vehicul - sistemul mecanic care se deplaseaza pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane și/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari, precum dar nelimitat la autoturism, motocicleta, SUV, ATV, camion, etc, susceptibil de a face obiectul asistentei rutiere.

   Serviciile de asistență rutieră - serviciile de interventie la fata locului, remorcare/tractare (in caz de defectiune tehnica, accident, pana carburant, lipsă chei, probleme de baterie, etc), prestate direct de către Tractator Clientului, conform comenzii Clientului plasata prin intermediul Aplicației.

   Serviciile twelp! - intermedierea serviciilor de asistență rutieră, prin aplicația twelp!, o platforma de conectare a Tractatorilor înregistrați în aplicație ca furnizori de astfel de servicii și potentialii clienți, utilizatori ai aplicației twelp!

   Prin aplicația mobilă twelp!, clienții pot solicita și beneficia de servicii de asistenţă rutieră, fiindu-le facilitata astfel relatia cu furnizorii (terți independenți) înregistrați în Aplicație ca fiind prestatori ai acestor servicii de asistență rutieră.

   Prin acceptarea prezentelor condiţii şi dupa achitarea preţului către deținatorul aplicației twelp! - pentru efectuarea plății Clientul va furniza toate datele solicitate de integratorul de plati, precum nume, prenume, adresa, date identificare card bancar - serviciile de asistență rutieră vor fi furnizate de către Tractator direct Clientului.

   Timpul de interventie - reprezintă intervalul de timp scurs din momentul acceptarii și confirmarii prestarii serviciului de asistență rutieră de către Tractator (solicitat de Client în calitate de potential beneficiar al asistentei rutiere prin intermediul Aplicației) și momentul în care Tractatorul trebuie să ajungă la locul unde se află vehiculul Clientului care a solicitat interventia.

   Distanta - numărul de kilometri parcurși (dus-întors) de Tractator în scopul asigurării serviciilor solicitate de Client.

   Răspunderea Tractatorului - intreaga rapundere pentru calitatea serviciilor de asistență rutieră, precum și pentru modul, tipul, timpul de executare a serviciilor de asistență rutieră prestate către beneficiar (utilizator al aplicației twelp!) revine în exclusivitate Tractatorului.

   Nici proprietarul aplicației twelp! și nici deținatorul aplicației twelp! nu pot fi răspunzatori în nicio situație și în niciun caz pentru calitatea serviciilor de asistență rutieră prestate de Tractatorul selectat de către Client, intreaga rapundere pentru modul de executare a acestor servicii revenind în mod exclusiv Tractatorului.

   Acoperire teritorială - prin aplicația twelp! se pot solicita/furniza servicii complete de asistență rutieră doar pe teritoriul României.

 2. Condiții generale de utilizare a aplicaţiei twelp!
  1. Clienții acceptă în mod expres şi necondiţionat faptul că simpla utilizare a aplicației twelp! semnifică acceptarea deplină şi necondiţionată a oricăror prevederi din Termeni și Condiții şi a oricăror modificări ale acestora.
  2. Neacceptarea acestor Termeni și Condiții atrage obligația Clientului respectiv de a înceta de indata accesarea aplicației twelp!, iar accesarea în continuare a aplicației twelp!, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea serviciilor de asistență rutieră, precum și a oricărei sectiuni a acestora constituie acceptare automata, în intregime și neconditionata a Termenilor și Condițiilor.
  3. Deţinătorul aplicaţiei twelp! îşi rezervă dreptul de a modifica, oricând și în orice mod, orice sectiune din Aplicație, potrivit propriei sale optiuni, fără a fi obligat să justifice în vreun mod modificarea, fără nicio notificare prealabila și fără a fi obligata să îndeplinească alta formalitate fata de utilizatori.
  4. Clienții accepta în mod expres ca simpla solicitare de servicii de asistență rutieră, prin intermediul aplicației twelp!, semnifica acceptarea deplina și neconditionata a modificarii sau modificarilor operate. în orice situație în care clienții au obiectiuni sau rezerve fata de oricare dintre prevederile din prezentul acord, au obligația de a înceta de indata utilizarea aplicației twelp! aceasta încetare neafectand în niciun fel obligațiile de plata asumate anterior.
 3. Procedura de înregistrare a Clientului și plasare a comenzilor de servicii de asistență rutieră, a plății și a evaluarii serviciilor de asistență
  1. Odată cu accesarea și înregistrarea în aplicația twelp! și pentru a beneficia de serviciile twelp!, Clientul se obliga și garanteaza ca ofera deținatorului Aplicației twelp! date corecte, reale, exacte și complete, astfel cum se solicita prin formularul de înregistrare și își exprima acordul în vederea prelucrării datelor.

   Deținatorul Aplicației twelp! își rezerva dreptul (nu și obligația) de a verifica autenticitatea datelor de înregistrare ale Clientului referitoare la existenta acestuia.

  2. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, Clientul își exprima acordul pentru eventualele verificări ce vor fi efectuate de deținatorul Aplicației twelp! ca masura de siguranta pentru realitatea și exactitatea datelor furnizate.
  3. La înregistrarea în Aplicaţie, Clientul va furniza informații cu privire la nume și prenume, numar de telefon și adresa de email. Aplicația va transmite în mod automat pe adresa de email comunicata un mesaj de confirmare a inregistrarii contului și de validare a acestuia (prin accesarea unui link către Aplicație).
  4. Odată cu înregistrarea în aplicaţie, pentru a solicita și beneficia de serviciile de asistență rutieră, Clienții își exprima acordul expres ca parte din datele și informațiile oferite la înregistrare să fie puse la dispozitie Tractatorilor contractanți terți independenți ai aplicației twelp!, furnizori directi ai serviciilor de asistență rutieră.
  5. In cazul lansarii unei solicitari de asistență rutieră, Clientul va furniza în mod obligatoriu urmatoarele date și informații: numar de inmatriculare al vehiculului pentru care se solicita asistență rutieră, marca și model vehicul, an de fabricatie, categorie vehicul, iar opțional alte date cu privire la vehicul precum: foto și mesaj detaliat cu privire la element. Totodata, Clientul va furniza acceptul pentru folosirea de către Aplicația twelp! a serviciului de localizare, precum și date card bancar. (intr-o pagina securizata).
  6. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte ca Aplicația poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat, în orice situație în care este necesara contactarea sa.
  7. Aplicația poate anula Comanda efectuata de către Client, în urma unei notificari prealabile adresate acestuia, fără nicio obligatie ulterioară a vreunei părți fata de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:

   - invalidarea tranzactiei de către procesatorul de carduri agreat de Aplicația twelp!, în cazul plății online;

  8. - datele furnizate de către Client sunt incomplete și/sau incorecte.

  9. Pretul va fi comunicat de Aplicație în urma ofertei transmisa de către Tractator. Prin trimiterea Comenzii, Clientul își exprima acordul să primeasca facturile în format electronic prin adaugarea acestora în Contul Clientului sau prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail mentionata în Contul sau.
  10. Pentru o corecta emitere a facturii, Clientului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul sau și de a accesa informațiile și documentele aferente.
  11. In functie de tariful de asistență rutieră perceput pentru serviciile de asistență rutieră (comunicat în cadrul aplicației twelp ! odata cu trimirea ofertei de către Tractator), Clientul va achita tariful comunicat de Tractatorul selectat și acceptat, prin intermediul aplicației twelp!, direct în contul deținatorului aplicației, fiind redirectionat intr-o platforma de securizare a platilor.
  12. Clientul intelege și accepta ca în cazul în care anuleaza o comanda dupa plecarea Tractatorului către locul indicat, din suma de bani achitată deja, îi va fi retinută valoarea facturii emise de Tractator către deținatorul Aplicației, reprezentand serviciile prestate și contravaloarea distantei parcursa de către acesta pana în momentul anularii de către Client. Diferenta de bani ramasa, daca este cazul, urmeaza a îi fi returnata în maxim 7(sapte) zile lucratoare de la primirea facturii de la Tractator de către deținatorul Aplicației

   De asemenea, Clientul intelege și accepta ca informațiile furnizate de el stau la baza calcularii pretului, caz în care în situatia în care solicitarea lui este facuta pentru un anume tip de autospeciala de tractare, Clientul este deplin răspunzător, urmand a achita în totalitate tariful și nefiind îndreptățit la rambursare în cazul în care autospeciala nu este potrivita tipului sau de interventie.

  13. In cazul în care dupa efectuarea plății de către Client și dupa pornirea la drum a Tractatorului, acesta din urma anuleaza cursa, neindeplinindu-și obligațiile asumate, Clientul va fi îndreptățit la rambursarea sumei achitate, având posibilitatea de a face o nouă solicitare.
  14. Clientul intelege și accepta ca în termen de maxim 24 ore de la momentul finalizarii serviciului de asistență rutieră, să completeze un formular de evaluare a serviciilor de asistență rutiere care i-au fost furnizate de către Tractator, în cazul în care primeste notificari de tipul "push notification".
 4. Protecția datelor personale
  1. În deplină concordanţă cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, deţinătorul aplicaţiei va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de clienții aplicației twelp!.
  2. Prin accesarea aplicaţiei twelp!, clienții acceptă expres şi necondiţionat că datele personale pe care le pun la dispoziţia deţinătorului aplicaţiei sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime a serviciilor de asistență rutieră astfel cum sunt definite la punctul 1.
  3. Aplicația twelp! asigura caracterul confidential al datelor și informațiilor transmise prin intermediul serverelor sale sau stocate pe ele, precum și a datelor cu caracter personal solicitate clienților la înregistrare.
  4. Accesarea serviciilor în aplicație twelp! presupune luarea la cunostinta a drepturilor mai sus mentionate și acordul ca datele de contact să fie folosite de către deținatorul Aplicației în scopul trimiterii către client a confirmarii achitionarii serviciilor, diverse oferte speciale, promotii etc., dar numai cu acordul prealabil al acestuia.
  5. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, Clienții beneficiaza de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
  6. Odata ce Clientul acceseaza aplicația twelp!, în deplina respectare a dispozitiilor legale mai sus mentionate, aplicația colectează informații în următoarele categorii generice:

   - Informații despre locație

   - Informații despre utilizare și preferințe: Colectăm informații despre modul în care dvs. interacționați cu Serviciile noastre, despre preferințele exprimate și setările alese. În unele cazuri, realizăm acest lucru prin utilizarea de module cookie, pixel tag-uri și tehnologii similare de identificare a dispozitivelor, care creează și mențin identificatori unici.

   - Informații despre dispozitive: Putem colecta informații despre dispozitivul dvs. mobil, inclusiv, de exemplu, modelul de hardware, sistemul de operare și versiunea, numele și versiunile fișierelor, preferințele lingvistice, identificatorul unic al dispozitivului, identificatorii pentru publicitate, numărul de serie, informații despre mișcarea dispozitivului și informații despre rețeaua mobilă.

  7. Utilizarea informațiilor - informațiile colectate de către deținatorul aplicației twelp! pot fi utilizate în urmatoarele scopuri:

   - Pentru a furniza, menține și îmbunătăți serviciile, inclusiv pentru a dezvolta noi caracteristici, a furniza asistență pentru Clienți, a dezvolta caracteristici de siguranță, a autentifica utilizatorii și a transmite actualizări ale produselor și mesaje administrative;

   - Pentru a efectua operațiunile interne, inclusiv pentru a rezolva disfuncțiile de software și problemele operaționale; a efectua analiza datelor, testarea și cercetarea; a monitoriza și analiza tendințele de utilizare și activitate;

   - Pentru a vă trimite comunicări despre care considerăm că prezintă interes pentru dvs., inclusiv informații despre produsele, serviciile, promoțiile, știrile și evenimentele noastre, atunci când acest lucru este permis și respectă legislația locală;

   - Pentru a personaliza și îmbunătăți Serviciile, inclusiv pentru a furniza sau recomanda diverse opțiuni, conținuturi, conexiuni sociale, recomandări și reclame.

 5. Limitarea răspunderii
  1. Clienții Aplicației twelp! inteleg și accepta ca furnizarea serviciilor twelp! poate fi afectata de anumite condiții obiective, iar Clienții folosesc aceste servicii la cererea lor expresa și își asuma în totalitate eventuale riscuri la care se expun prin utilizarea acestora.
  2. Clienții înteleg și acceptă ca deținatorul aplicaţiei twelp! este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, intreruperi, îngreunari, disfunctionalitati sau erori în functionarea aplicației twelp!, în situaţia unei erori tehnice de orice fel sau oricaror erori în furnizarea serviciilor, precum şi în orice situaţie în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natura tehnica din cele mentionate mai sus se datoreaza în mod direct și exclusiv culpei grave a deţinătorului aplicaţiei twelp!.
  3. Pentru caz de fortă majoră, deţinătorul aplicaţiei twelp! este exonerat total de răspundere. Cazurile de fortă majoră includ, dar nu se limitează la război, revoluție, embargou, cutremur, atac terorist, inundație, incendiu, atacuri informatice grave ori defecțiuni grave în functionarea retelei de internet, greva și încetarea nelegala a lucrului, emiterea de către o autoritate competenta a unui ordin sau a oricarui act cu caracter obligatoriu care impiedica desfasurarea activitatii partilor, lipsă functionarii conexiunilor de telefon, interent și de localizare prin GPS.
  4. Deținătorul aplicației twelp! își rezerva dreptul de a modifica sau intrerupe, temporar sau permanent, serviciile puse la dispozitie (in totalitate sau numai în parte). în acest caz, deținatorul Aplicației nu este răspunzător fata de Client sau fata de o terta persoana pentru orice modificare, suspendare sau intrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul Aplicației.
  5. Deținătorul aplicației twelp! nu poate fi răspunzător de calitatea serviciilor de asistență rutieră prestate de Tractatorul selectat de către Client, intreaga răspundere pentru modul de executare a acestor servicii revenind în mod exclusiv Tractatorului. Pentru evitarea oricaror interpretari contrare, în cazul în care exista nemultumiri cu privire la calitatea serviciilor de asistență rutieră, Clientul va avea la dispozitie un formular de evaluare (de completat la finalizarea prestarii serviciilor), iar în termen de maxim 3 (trei) zile va putea solicita în scris deținatorului aplicației twelp! datele de contact ale Tractatorului în vederea tragerii la răspundere.
 6. Modificarea termenilor și condițiilor
  1. Deţinătorul aplicaţiei twelp! îşi rezervă dreptul de a modifica oricând și în orice mod orice sectiune din Aplicație, potrivit propriei sale optiuni, fără a fi obligat să justifice în vreun mod modificarea, fără nicio notificare prealabila și fără a fi obligat să îndeplinească alta formalitate fata de clienți.
  2. Clienții acceptă în mod expres ca simpla utilizare sau accesare a Serviciilor oferite prin intermediul aplicației twelp! semnifica acceptarea deplina și neconditionata a modificarii sau modificarilor operate. în orice situație în care Clienții au obiectiuni sau rezerve fata de oricare dintre prevederile din prezentul acord au obligația de a înceta de indata utilizarea Aplicației.
 7. Proprietate intelectuală
  1. Clientul declară în mod expres ca a luat la cunostinta de faptul ca toata creatia grafica, continutul aplicației twelp! și materialele accesate sunt proprietatea societatii Peino Management Limited.
  2. Clientul acceptă ca orice software folosit în legatura cu serviciile oferite în aplicația twelp! contin informații confidentiale și aflate sub drept de proprietate, fiind protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuala, industriala și alte legi aplicabile.
  3. Clientul se obligă să nu reproduca, să nu copieze, să nu vanda sau să exploateze informațiile la care are acces ca urmare a utilizarii acestei aplicatii, în parte sau complet.
 8. Clauze finale

  Prezentele reglementari reprezinta acordul partilor și stabilesc modul de folosire de către Client a aplicației twelp!, inlocuind orice acord precedent dintre Client și deținatorul aplicației twelp!.

  In cazul în care, ulterior lansarii aplicației twelp!, vor fi implementate servicii suplimentare puse la dispozitie în aplicație, aceste servicii vor fi supuse acelorasi reguli și condiții cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiții distincte de prezentele.

  Prin accesarea și inscrierea datelor dvs. în aceasta Aplicație acceptati condițiile de mai sus și sunteti de acord ca acesta are valoare unui contract, acceptat în mod tacit, intre Client și deținatorul Aplicației. în cazul în care nu doriti să fiti angajati și să respectati regulile descrise mai sus, va rugam să nu folositi Serviciile puse la dispozitie de aceasta Aplicație.

TERMENI ȘI CONDIȚII - TRACTATOR TWELP!

Prin înregistrarea în Aplicația twelp! acceptati termenii și condițiile de mai jos și sunteti de acord ca acesta are valoarea unui contract, incheiat și acceptat în mod expres de dumneavoastra în calitate de furnizor de servicii de asistență rutieră și deținatorul aplicației twelp! în Romania, Assistance Cars Club SRL, contract în temeiul caruia va angajati să prestati servicii de asistență rutieră către Clienții aplicației twelp! ale caror comenzi de asistență au fost inregistrate prin intermediul aplicației și care au fost acceptate de dumneavoastra, urmand a fi remunerati pentru serviciile prestate, conform celor stabilite prin prezentele.

In cazul în care nu doriti să respectati regulile descrise prin prezenta, va rugam să nu folositi serviciile puse la dispozitie de Aplicația twelp!.

 1. Definitii
  1. Aplicația mobilă twelp! ("Aplicația") apartine societatii PEINO MANAGEMENT LIMITED, o companie cu sediul în Agias Fylaxeos & Zinonos Rossidi, 2, et.1, 3082, Limasol, Cipru, înregistrată sub numărul HE307046, cod de TVA CY10307046N, reprezentata de Georgia Theodosiou, fiind denumita în continuare Proprietarul Aplicației și este folosita în mod exclusiv pe teritoriul Romaniei de către societatea Assistance Cars Club S.R.L., cu sediul în Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169, Corp P1, Et. 6, Open, camera 1A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1807/2010, având CUI RO 26546163, reprezentata de dna. Aurora Neagu, societate care detine toate drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului Aplicației twelp!, în Romania, fiind denumita în continuare deținatorul Aplicației și/sau TWELP.

   Aplicația twelp! este o platformă de tehnologie cu ajutorul căreia utilizatorii pot stabili, programa și beneficia de servicii de asistenţă rutieră, direct de la prestatorii serviciilor de asistență rutieră, înregistrați în Aplicație (Tractatorii) care au acceptat solicitările Clienților.

   Toate serviciile oferite în Aplicație sunt supuse Termenilor și Condițiilor dupa cum urmeaza.

  2. Urmatorii termeni vor fi definiti dupa cum urmeaza:

   Tractator - Orice persoana juridica romana, care îndeplinieste condițiile legale pentru a presta servicii de asistență rutieră, ce se inregistreaza în Aplicația twelp! ca Furnizor de servicii de asistență rutieră și care accepta comanda plasata de clienții aplicației twelp!, în termenii și condițiile expres acceptate de acestia din urma;

   Client - orice persoana fizica de peste 18 ani care se inregistreaza în aplicația twelp!, indiferent daca plaseaza sau nu o comanda de servicii de asistență rutieră și indiferent daca este detinator al unui card 9695 sau nu;

   Vehicul - sistemul mecanic care se deplaseaza pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane și/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari, precum dar nelimitat la autoturism, motocicleta, SUV, ATV, camion, etc, susceptibil de a face obiectul asistentei rutiere.

   CARDUL 9695 - cumulul de servicii de asistență rutieră acordate Clientului (in calitate de Titular al unui Card 9695) cu respectarea limitelor de răspundere asociate conform condițiilor contractuale afisate pe siteul www.9696.ro, pe o durata fixa, în functie de tipul de card, emis în format electronic transmis pe e.mail, sau fizic sub forma unui dispozitiv plastifiat la cererea Clientului, nominal per autoturism și inseriat unic pentru identificarea titularului de card (pentru informații suplimentare, accesati www.9695.ro).

   Servicii de asistență rutieră - serviciile de interventie la fata locului, remorcare/tractare (in caz de defectiune tehnica, accident, pana carburant, lipsă chei, probleme de baterie, etc), furnizate de către Tractator Clientului, conform comenzii acestuia plasata prin intermediul Aplicației. twelp!

   Serviciile twelp! - intermedierea serviciilor de asistență rutieră, prin aplicația twelp!, o platforma de conectare a Tractatorilor înregistrați în aplicație ca furnizori de astfel de servicii și potentialii clienți, utilizatori ai aplicației twelp!

   Prin aplicația mobilă twelp!, Clienții pot solicita și beneficia de servicii de asistenţă rutieră, fiindu-le facilitata astfel relatia cu furnizorii (terți independenți) înregistrați în Aplicație ca fiind prestatori ai acestor servicii de asistență rutieră.

   Timpul de interventie - reprezintă intervalul de timp scurs din momentul acceptarii și confirmarii prestarii serviciului de asistență rutieră de către Tractator (solicitat de Client în calitate de potential beneficiar al asistentei rutiere prin intermediul Aplicației) și momentul în care Tractatorul trebuie să ajungă la locul unde se află vehiculul Clientul care a solicitat interventia.

   Eveniment acoperit 9695 - orice eveniment rutier viitor, posibil dar incert, a carui producere are ca și consecință directă imobilizarea vehiculului și care determina deschiderea unui dosar de asistență rutieră 9695 (asigurat prin cardul 9695).

   Distanta - numărul de kilometri parcurși (dus-întors) de Tractator în scopul asigurării serviciilor solicitate de Client.

   Răspunderea Tractatorului - intreaga rapundere pentru calitatea serviciilor de asistență rutieră, precum și pentru modul, tipul, timpul de executare a serviciilor de asistență rutieră prestate către Client (utilizator al aplicației twelp!) revine în exclusivitate Tractatorului.

   Nici proprietarul aplicației twelp! și nici deținatorul aplicației twelp! nu pot fi răspunzatori în nicio situație și în niciun caz pentru calitatea serviciilor de asistență rutieră prestate de Tractatorul selectat de către Client, intreaga rapundere pentru modul de executare a acestor servicii revenind în mod exclusiv Tractatorului.

   Acoperire teritorială - prin aplicația twelp! se pot solicita/furniza servicii complete de asistență rutieră doar pe teritoriul României.

 2. Condiții generale de utilizare a aplicaţiei twelp! de către Tractator
  1. Tractatorul acceptă în mod expres şi necondiţionat faptul că simpla înregistrare și/sau utilizare a aplicației twelp! semnifică acceptarea deplină şi necondiţionată din partea acestuia a oricăror prevederi din Termeni și Condiții şi a oricăror modificări ale acestora.
  2. Neacceptarea acestor Termeni și Condiții atrage obligația Tractatorului respectiv de a înceta de indata accesarea aplicației twelp!, iar accesarea în continuare a aplicației twelp!, a oricărei pagini din acesta precum și a oricărei sectiuni a acestora constituie acceptare automata, în intregime și neconditionata a Termenilor și Condițiilor.
  3. Deţinătorul aplicaţiei twelp! în Romania îşi rezervă dreptul de a modifica, oricând și în orice mod, orice sectiune din aplicație potrivit propriei sale optiuni, fără a fi obligat să justifice în vreun mod modificarea, fără nicio notificare prealabila și fără a fi obligat să îndeplinească alta formalitate fata de Tractatori.
  4. Tractatorii accepta în mod expres ca prin simpla înregistrare în aplicația twelp! semnifica acceptarea deplina și neconditionata a modificarii sau modificarilor operate. în orice situație în care Tractatorii au obiectiuni sau rezerve fata de oricare dintre prevederile din prezentul acord, au obligația de a înceta de indata utilizarea aplicației twelp!
 3. Procedura de înregistrare a Tractatorului și de acceptare a comenzilor plasate de Clienți prin intermediul aplicației. Prestarea serviciilor de asistență. Plata serviciilor.
  1. Odată cu accesarea și înregistrarea în aplicația twelp! și pentru a beneficia de serviciile twelp!, Tractatorul se obliga și garanteaza ca ofera deținatorului aplicației twelp! date corecte, reale, exacte și complete, astfel cum se solicita prin formularul de înregistrare și își exprima acordul în vederea prelucrării datelor sale.

   Deținatorul aplicației twelp! își rezerva dreptul (nu și obligația) de a verifica autenticitatea datelor de înregistrare ale Tractatorul referitoare la existenta acestuia.

  2. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, Tractatorul își exprima acordul pentru eventualele verificări ce vor fi efectuate de deținatorul aplicației twelp! ca masura de siguranta pentru realitatea și exactitatea datelor furnizate.
  3. Pentru a putea beneficia de unele din serviciile puse la dispozitie de către deţinătorul aplicaţiei twelp!, Tractatorul trebuie să completeze datele din formularul de înregistrare și prin aceasta acceptă în mod expres şi necondiţionat că simpla utilizare sau accesare a serviciilor twelp! și/sau a informațiilor oferite de către aplicația twelp!, semnifică acceptarea deplină şi neconditionată a oricaror prevederi din Termeni și condiţii şi a oricăror modificări ale acestora.
  4. La înregistrarea în aplicaţia twelp!, Tractatorului îi va fi solicitat să pună la dispoziţia deţinătorului aplicației twelp!, anumite informații, cum ar fi: denumirea societatii, codul de înregistrare, atributul fiscal, numarul de înregistrare la Registrul comertului, adresa, numar de telefon, cont IBAN, nume reprezentant societate, telefon/fax, adresa de email.

   Odata cu înregistrarea în aplicație, în vederea activarii sale în calitate de furnizor de servicii de asistență, Tractatorului i se vor solicita să configureze în contul sau urmatoarele:

   - Oferta tehnica: detaliile tehnice și dotarile autovehiculului de interventie: numar de inmatriculare, marca, tip, an de fabricatie, capacitatea de tractare pentru autoturisme, motociclete, SUV, sub 3,5t, peste 3,5t, camion, dotari precum troliu și/sau macara, poze ale autospecialei de interventie precum și numele și prenumele soferului autovehiculului de interventie.

   - Oferta de servicii și tarifele practicate;

   - numarul de dispozitive cu acces la Aplicație, numele și prenumele soferului autovehiculului de interventie, emailul fiecaruia, numarul de telefon al fiecarui sofer.

   Tractatorul va comunica tarifele, în mod diferentiat, în functie de tipul interventiei, precum și de dotarile autospecialei de interventie, de locul prestarii serviciului – în sau în afara localitatii (de distanta necesara – dus întors), de perioada prestarii serviciului (in timpul zilei, în timpul noptii, în perioada sarbatorilor legale ), precum și taxa de anulare a cursei.

   Tractatorul intelege și accepta ca este obligat să presteze serviciile de asistență rutieră către Clienții Twelp la tarifele comunicate și incarcate în aplicație.

   In masura în care Tractatorul intelege să modifice tarifele, este obligat să comunice noile tarife deținatorului aplicației, să faca modificarile necesare în aplicație, urmand ca orice alta solicitare de asistență rutieră ulterioară incarcarii noilor tarife în aplicație, să se faca la noile tarife.

  5. Odata cu acceptarea solicitarii transmisa prin intermediul aplicației twelp! de Clientul Twelp, Tractatorul se obligă să asigure, în limita acoperii geografice menționate și în termenii și condițiile agreate, serviciile de asistență rutieră așa cum au fost prezentate în solicitare.
  6. În situații speciale sau condiții meteorologice deosebite, cum ar fi: ninsori abundente, ploi torențiale, blocaje în trafic, lucrări de reparație ale carosabilului, precum și alte cauze fără legătură directa cu aplicația twelp!, aceasta din urma nu va fi responsabilă de eventualele întârzieri față de termenele asumate de Tractator, acesta din urma fiind direct răspunzător fata de orice prejudicii ar cauza prin fapta să Clientului
  7. Tractatorul va informa de indata Clientul, prin intermediul aplicației twelp!, despre orice elemente neprevazute care ar ingreuna interventia la locul unde se afla imobilizat vehiculul, astfel incat acesta din urma să fie incunostintat cu privire la posibile intarzieri ale Tractatorului.
  8. Raportarea către Client va fi facuta de către Tractator și accesata în timp real pe platforma aplicației twelp! de către acestia.
  9. Tractatorul are obligația ca odata ajuns la locul unde Clientul are vehiculul imobilizat, să confirme către deținatorului aplicației twelp! ajungerea la destinatie prin intermediul aplicației twelp!, intalnirea cu Clientul, preluarea Clientului, finalizarea cursei.
  10. Tractatorul va informa deținatorul aplicației twelp! cu privire la orice eveniment sau circumstanta speciala care a intervenit în derularea unui caz de asistență rutieră pentru un Client.
  11. Tractatorul garanteaza pentru calitatea serviciilor de asistență rutieră prestate Utilizatorilor, prin intermediul aplicației twelp!.

   Tractatorul intelege și accepta ca deținatorul aplicației twelp! este exonerat de orice obligatie de plata sau de garantie către Clienți, în calitate de beneficiari ai serviciilor de asistență rutieră.

  12. In situatia în care Clientul solicita servicii suplimentare, separat de cele solicitate initial și prestate de Tractator (servicii suplimentare pentru acelasi eveniment rutier), tractatorul se obliga să notifice imediat deținatorului aplicației twelp! acest lucru.

   In cazul în care nu își indeplineste obligația de notificare, deținatorul aplicației twelp! este îndreptățit să considere aceasta o abatere grava a Tractatorului și să restrictioneze accesul acestuia la aplicația twelp!

  13. Tractatorul se obliga să comunice de indata deținatorului aplicației twelp! finalizarea comenzii acceptata de la Client, confirmand ca si-a indeplinit obligațiile asumate.
  14. Plata Tractatorului
   1. Tarifele serviciilor Tractatorului vor fi incarcate în aplicație de către Tractator, Clientul achitand anticipat serviciul prin intermediul aplicației.
   2. Plata Tractatorului se va face prin rambursarea incasarilor facute pentru fiecare serviciu prestat, dupa retinerea comisionului de administrare perceput de deținatorul Aplicației.

    In scopul emiterii facturilor fiscale și al plății, aplicația twelp! pune la dispozitia Tractatorului în Panoul de Administrare la Istoric Curse, un raport care evidentiaza toate cursele și tipul serviciilor efectuate de către Tractator, precum și incasarile inregistrate de către deținatorul Aplicației pentru serviciile respective.

    Incasarile realizate de către deținatorul Aplicației sunt conform ofertelor generate în baza tarifelor completate de către Tractator în Panoul de Administrare din aplicația twelp!.

    Din cuantumul saptamanal al incasarilor realizate, conform raportului saptamanal generat din Istoric Comenzi, Aplicația prin deținatorul Aplicației va retine comisionul de administrare în procent de 20%, cu titlu de "servicii twelp!", urmand ca diferenta să o vireze Tractatorului în termen de 7 (sapte) zile lucratoare, în contul indicat de Tractator la înregistrarea în aplicație, în baza facturii emise de către Tractator. în primul an de contract, Aplicația retine din cuantumul saptamanal al incasarilor inregistrate un procent de 10%.

    Pentru retinerea comisionului de administrare, deținatorul aplicației va emite factura fiscala pentru compensare.

    Pentru evitarea interpretarilor contrare, în caz de conflict intre valoarea facturata și valorea rezultata ca fiind datorata Tractatorului conform raportului saptamanal pus la dispozitie de Aplicație, va prevala valoarea rezultata din raport, partile intelegand să reconcilieze neconcordantele în termen de 15 zile de la aparitia acestora.

   3. In situatia în care, Clientul a acceptat oferta și a achitat anticipat serviciul, insa anuleaza comanda, atunci Tractatorul va fi îndreptățit să emita o factura aferenta cursei anulate de către Client. Factura emisa de către Tractator pentru cursa anulata de către Client nu trebuie să depaseasca suma deja platita de către acesta, tinandu-se cont astfel de distanta parcursa de Tractator pana în momentul anularii cursei de către Client.
   4. In cazul în care dupa efectuarea plății de către Client și dupa pornirea la drum a Tractatorului, acesta din urma anuleaza cursa neindeplinindu-și obligațiile asumate, intelege și accepta ca aceasta este un caz de culpa grava, urmand a fi supus urmatoarelor sanctiuni:

    - va fi obligat să plateasca Aplicației o suma echivalenta cu 3 x valoarea comenzii anulate

    - la 3 cazuri de anulare a comenzilor deja achitate de Utilizatori, Aplicația va putea elimina Tractatorul din lista de prestatori.

   5. Tractatorul, în baza raportului din Istoric Curse disponibil în Panoul de Administrare din aplicația twelp!, factureaza deținatorul Aplicației în fiecare zi de luni a saptamanii pentru cursele incheiate în saptamana anterioara, inclusiv pentru cursele anulate de către Client. Pentru cursele anulate de către Utilizator, Tractatorul emite factura separat.

    Deținatorul Aplicației, în baza facturilor primite de la Tractator, emite saptamanal către acesta din urma factura aferenta comisionului de administrare "servicii Twelp" datorat Aplicației.

 4. Protectia datelor personale
  1. În deplină concordanţă cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, deţinătorul aplicaţiei twelp! va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele furnizate de Tractator.
  2. Aplicația twelp! asigura caracterul confidential al datelor și informațiilor transmise prin intermediul serverelor sale sau stocate pe ele, precum și a datelor solicitate Tractatorilor la înregistrare.
  3. Utilizarea informațiilor - informațiile colectate de către deținatorul aplicației twelp! pot fi utilizate în urmatoarele scopuri:

   - Pentru a furniza, menține și îmbunătăți serviciile, inclusiv pentru a dezvolta noi caracteristici, a furniza asistență pentru Clients, a dezvolta caracteristici de siguranță, a autentifica utilizatorii și a transmite actualizări ale produselor și mesaje administrative;

   - Pentru a efectua operațiunile interne, inclusiv pentru a rezolva disfuncțiile de software și problemele operaționale; a efectua analiza datelor, testarea și cercetarea; a monitoriza și analiza tendințele de utilizare și activitate;

   - Pentru a vă trimite comunicări despre care considerăm că prezintă interes pentru dvs., inclusiv informații despre produsele, serviciile, promoțiile, știrile și evenimentele noastre, atunci când acest lucru este permis și respectă legislația locală;

   - Pentru a personaliza și îmbunătăți Serviciile, inclusiv pentru a furniza sau recomanda diverse opțiuni, conținuturi, conexiuni sociale, recomandări și reclame.

 5. Limitarea raspunderii
  1. Tractatorii inteleg și accepta ca furnizarea serviciilor twelp! poate fi afectata de anumite condiții obiective iar Tractatorii care folosesc aceste servicii la cererea lor expresa și își asuma în totalitate eventuale riscuri la care se expun prin utilizarea acestora.
  2. Tractatorii inteleg și accepta ca deținatorul aplicaţiei twelp! este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, intreruperi, disfunctionalitati sau erori în functionarea Aplicației, în situaţia unei erori tehnice de orice fel sau oricaror erori în furnizarea serviciilor twelp!.
  3. Pentru caz de fortă majoră, deţinătorul aplicaţiei twelp! este exonerat total de răspundere. Cazurile de fortă majoră includ dar nu se limiteaza la razboi, revolutie, embargou, cutremur, grav atac terorist, inundatie, incendiu, atacuri informatice ori defecțiuni grave în functionarea retelei de internet, greva și încetarea nelegala a lucrului, emiterea de către o autoritate competenta a unui ordin sau a oricarui act cu caracter obligatoriu care impiedica desfasurarea activitatii partilor, lipsă functionarii conexiunilor de telefon.
  4. Deținatorul aplicației twelp! își rezerva dreptul de a modifica sau intrerupe, temporar sau permanent, Serviciile puse la dispozitie (in totalitate sau numai în parte). în acest caz, deținatorul aplicației twelp! nu este răspunzător fata de Tractator sau fata de o terta persoana pentru orice modificare, suspendare sau intrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul Aplicației.
  5. Deținatorul aplicației twelp! nu poate fi răspunzător de calitatea serviciilor de asistență rutieră prestate de Tractatorul selectat de către Client, intreaga rapundere pentru modul de executare a acestor servicii revenind în mod exclusiv Tractatorului. Pentru evitarea oricaror interpretari contrare, în cazulo în care exista nemultumiri cu privire la calitatea serviciilor de asistență rutieră, Clientul va avea la dispozitie un formular de evaluare (de completat la finalizarea prestarii serviciilor), iar în termen de maxim 3 (trei) zile va putea solicita în scris deținatorului aplicației twelp! datele de contact ale Tractatorului în vederea tragerii la răspundere.
  6. Tractatorul intelege si accepta ca serviciile de asistenta rutiera furnizate Clientilor vor fi evaluate de catre Clienti si ca aplicatia twelp! poate descalifica Tractatorul in cazul raportarilor negative.
  7. Pentru recunoasterea de catre Client a statutului de Tractator, aplicatia twelp! recomanda Tractatorului folosirea de insemne cu sigla si simbolul aplicatiei twelp!, oferite de catre detinatorul aplicatiei twelp!
 6. Modificarea Termenilor și Condițiilor
  1. Deţinătorul aplicaţiei twelp! îşi rezervă dreptul de a modifica oricând și în orice mod orice sectiune din Aplicație, potrivit propriei sale optiuni, fără a fi obligata să justifice în vreun mod modificarea, fără nicio notificare prealabila și fără a fi obligata să îndeplinească alta formalitate fata de utilizatori.
  2. Tractatorii acceptata în mod expres ca simpla utilizare sau accesare a Serviciilor oferite prin intermediul aplicației twelp! semnifica acceptarea deplina și neconditionata a modificarii sau modificarilor operate. în orice situație în care Tractatorii ca utilizatori ai Aplicației twelp! au obiectiuni sau rezerve fata de oricare dintre prevederile din prezentul acord au obligația de a înceta de indata utilizarea Aplicației.
 7. Proprietate intelectuala
  1. Tractatorul declara în mod expres ca a luat la cunostinta de faptul ca toata creatia grafica, continutul aplicației twelp! și materialele accesate sunt proprietatea Peino Management Limited.
  2. Tractatorul accepta ca orice software folosit în legatura cu Serviciile oferite în aplicația twelp! contin informații confidentiale și aflate sub drept de proprietate, fiind protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuala, industriala și alte legi aplicabile.
  3. Tractatorul se obliga să nu reproduca, să nu copieze, să nu vanda sau să exploateze Serviciile, informațiile la care are acces ca urmare a utilizarii a aplicației twelp!, în parte sau complet.
 8. Clauze finale

  Termenii de Utilizare reprezinta acordul partilor și reglementeaza folosirea de către Tractator a Serviciilor oferite prin intermediul aplicației twelp!, inlocuind orice acord precedent dintre acestia și deținatorul Aplicației.

  In cazul în care, ulterior lansarii aplicației twelp! vor fi implementate Servicii suplimentare puse la dispozitie în Aplicație, aceste Servicii vor fi supuse acelorasi reguli și condiții cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiții distincte de prezentele.

  Prin accesarea și inscrierea datelor dvs. în aplicația twelp! acceptati condițiile de mai sus și sunteti de acord ca acesta are valoare unui contract, acceptat în mod tacit, intre Utilizator și deținatorul Aplicației. în cazul în care nu doriti să fiti angajati și să respectati regulile descrise mai sus, va rugam să nu folositi Serviciile puse la dispozitie de aceasta Aplicație.

DECLARAȚIE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA CLIENTULUI

Assistance Cars Club SRL., cu sediul în Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169, Corp P1, Et. 6, Open, camera 1A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1807/2010, având CUI RO 26546163, reprezentata de dna. Aurora Neagu, societate care detine toate drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului Aplicației twelp!, în Romania, în calitate de detinator al aplicației twelp!, colectează informații despre datele dumneavoastra, atunci când utilizați aplicația în calitate de Client, precum și prin orice alte interacțiuni și comunicări efectuate de dumneavoastra prin intermediul acestei aplicatii cu Tractatorul selectat

Prezenta Declarație de confidențialitate (denumita în cele ce urmeaza "Declarația") este valabilă și produce efecte oriunde pe teritoriul României.

 1. În ceea ce privește informațiile pe care Clientul le furnizează în mod direct completând toate formularele aplicației twelp! , atunci când se crează sau se modifică contul, precum și în alte situații, acestea pot include: nume și prenume, adresa de email, numar de inmatriculare al vehiculului, model și marca vehicul, an de fabricatie, categorie vehicul, iar opțional alte date cu privire la vehicul precum: foto și mesaj detaliat cu privire la element. Totodata, Clientul va furniza acceptul pentru folosirea de către Aplicația twelp! a serviciului de localizare, precum și date card bancar.
 2. Prin utilizarea serviciilor promovate prin intermediul Aplicației twelp!, Assistance Cars Club SRL, care detine toate drepturile de proprietate intelectuala în ceea ce priveste utilizarea aplicației, are dreptul de a colecta informațiile despre dumneavoastra, în următoarele categorii generice:
  • Informații despre locație: Atunci când solicitati asistență rutieră, dacă permiteți ca aplicaţia twelp! să acceseze serviciile de localizare, vom colecta datele exacte privind locația dispozitivului dvs. atunci când aplicația este activa.
  • Informații despre interventii: Colectăm detaliile despre interventiile solicitate și acceptate de dumneavoasrta, data și ora la care a fost solicitat și ulterior furnizat serviciul, tariful perceput, precum și orice alte detalii legate de asistență rutieră acordata;
  • Informații despre dispozitive: Putem colecta informații despre dispozitivul dvs. mobil, inclusiv, de exemplu, modelul de hardware, sistemul de operare și versiunea, numele și versiunile fișierelor, preferințele lingvistice, numărul de serie, informații despre mișcarea dispozitivului și informații despre rețeaua mobilă.
 3. Assistance Cars Club S.R.L, în calitate de detinator al aplicației twelp!, își rezervă dreptul de a utiliza informațiile colectate în modalitățile expuse la punctul 1.1., în diverse scopuri, respectiv:
  • Pentru a furniza, menține și îmbunătăți aplicația (de exemplu, pentru a prelucra evaluarile facute de Clienți, pentru a dezvolta noi caracteristici, a furniza asistență pentru Clienți);
  • Pentru a efectua operațiunile interne, pentru a preveni frauda, a rezolva disfuncțiile de software și problemele operaționale; a efectua analiza datelor, testarea și cercetarea; a monitoriza și analiza tendințele de utilizare și activitate;
  • Pentru a vă trimite comunicări despre care considerăm că prezintă interes pentru dvs;
  • Pentru a personaliza și îmbunătăți Serviciile, inclusiv pentru a furniza sau recomanda diverse opțiuni, conținuturi, conexiuni sociale, recomandări și reclame.
 4. Informațiile colectate prin intermediul aplicației twelp!, astfel cum am detaliat mai sus pot fi comunicate, după cum urmează:
  • Unor terțe părți, dupa acordul dvs. prealabil, către alte site-uri web și/sau aplicatii care se integrează cu interfața noastră API sau cu Serviciile sau care dețin API sau Servicii cu care ne integrăm noi;
  • Ca răspuns la o solicitare de informații din partea unei autorități competente, divulgarea este conformă legii sau impusă prin lege sau prin alte reglementări sau procese juridice;
  • Forțelor de ordine, autorităților sau altor terțe părți, dacă noi considerăm că acțiunile dvs. nu respectă politicile noastre sau pentru a proteja drepturile, patrimoniul sau siguranța aplicației twelp!
  • Dacă vă anunțăm în alte situații, iar dvs. sunteți de acord cu comunicarea informațiilor;
 5. Clienții au dreptul de a modifica în orice moment informațiile despre cont, prin autentificare în contul din aplicația twelp!.

  Assistance Cars Club S.R.L își rezervă dreptul ca în unele cazuri să păstreze anumite informații despre Client, după cum impune legea sau în scopuri legitime de afaceri după cum permite legea. Assistance Cars Club SRL va respecta cererile Clienților privind accesul, corectarea și/sau ștergerea datelor cu caracter personal pe care le stochează conform legislației aplicabile.

 6. Ne rezervăm dreptul de a modifica periodic prezenta Declarație, iar în cazul în care modificările sunt semnificative în ceea ce privește colectarea, stocarea și utilizarea informațiilor cu caracter personal, vă vom informa prin intermediul Aplicației sau prin alte mijloace de comunicare. Utilizarea în continuare a aplicației twelp! după anunțul respectiv constituie acceptarea de către dvs. a modificărilor.

DECLARAȚIE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA TRACTATORULUI

Assistance Cars Club SRL., cu sediul în Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169, Corp P1, Et. 6, Open, camera 1A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1807/2010, având CUI RO 26546163, reprezentata de dna. Aurora Neagu, societate care detine toate drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului Aplicației twelp!, în Romania, în calitate de detinator al aplicației twelp!, colectează informații despre datele dumneavoastra, atunci când utilizați aplicația în calitate de Tractator, precum și prin orice alte interacțiuni și comunicări efectuate de dumneavoastra prin intermediul acestei aplicatii cu Utilizatorul.

Prezenta Declarație de confidențialitate (denumita în cele ce urmeaza "Declarația") este valabilă și produce efecte oriunde pe teritoriul României.

 1. În ceea ce privește informațiile pe care Tractatorul le furnizează în mod direct completând toate formularele aplicației twelp! , atunci când se crează sau se modifică contul, precum și în alte situații, acestea pot include: denumirea societatii, numarul de înregistrare în Registrul Comertului, codul de identificare fiscala, numele și prenumele reprezentrantului legal, contul IBAN, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de înmatriculare al autovehicului de interventie, numele și prenumele soferului autovehiculului de interventie, modalitatea de plată, precum și alte informații pe care alegeți să ni le furnizați.
 2. Prin utilizarea serviciilor promovate prin intermediul aplicației twelp!, Assistance Cars Club SRL, care detine toate drepturile de proprietate intelectuala în ceea ce priveste utilizarea aplicației are dreptul de a colecta informațiile despre Tractator, în următoarele categorii generice:
  • Informații despre locație: Atunci când sunt utilizate Serviciile pentru tractare, transport, interventie la fata locului, colectăm date exacte despre locația Tractatorului prin aplicația twelp!. Dacă permiteți ca aplicaţia twelp! să acceseze serviciile de localizare prin sistemul de permisiune utilizat de sistemul dvs. de operare mobil ("platforma"), vom colecta datele exacte privind locația dispozitivului dvs. atunci când aplicația rulează în principal sau în fundal. De asemenea, putem deduce cu aproximație locația dvs. în funcție de adresa IP.
  • Informații despre interventii: Colectăm detaliile despre interventiile acceptate de dumneavoasrta, data și ora la care a fost furnizat serviciul, tariful perceput, precum și orice alte detalii legate de asistență rutieră acordata;
  • Informații despre dispozitive: Putem colecta informații despre dispozitivul dvs. mobil, inclusiv, de exemplu, modelul de hardware, sistemul de operare și versiunea, numele și versiunile fișierelor, preferințele lingvistice, numărul de serie, informații despre mișcarea dispozitivului și informații despre rețeaua mobilă.
 3. Assistance Cars Club S.R.L., în calitate de detinator al aplicației twelp!, își rezervă dreptul de a utiliza informațiile colectate în modalitățile expuse la punctul 1.1., în diverse scopuri, respectiv:
  • Pentru a furniza, menține și îmbunătăți aplicația (de exemplu, pentru a prelucra evaluarile facute de Clienți, pentru a dezvolta noi caracteristici, a furniza asistență pentru Clienți);
  • Pentru a efectua operațiunile interne, pentru a preveni frauda, a rezolva disfuncțiile de software și problemele operaționale; a efectua analiza datelor, testarea și cercetarea; a monitoriza și analiza tendințele de utilizare și activitate;
  • Pentru a vă trimite comunicări despre care considerăm că prezintă interes pentru dvs;
  • Pentru a personaliza și îmbunătăți Serviciile, inclusiv pentru a furniza sau recomanda diverse opțiuni, conținuturi, conexiuni sociale, recomandări și reclame.
 4. Informațiile colectate prin intermediul aplicației twelp!, astfel cum am detaliat mai sus pot fi comunicate, după cum urmează:
  • Unor terțe părți, dupa acordul dvs. prealabil, către alte site-uri web și/sau aplicatii care se integrează cu interfața noastră API sau cu Serviciile sau care dețin API sau Servicii cu care ne integrăm noi;
  • Ca răspuns la o solicitare de informații din partea unei autorități competente, divulgarea este conformă legii sau impusă prin lege sau prin alte reglementări sau procese juridice;
  • Forțelor de ordine, autorităților sau altor terțe părți, dacă noi considerăm că acțiunile dvs. nu respectă politicile noastre sau pentru a proteja drepturile, patrimoniul sau siguranța aplicației twelp!
  • Dacă vă anunțăm în alte situații, iar dvs. sunteți de acord cu comunicarea informațiilor.
 5. Tractatorii au dreptul de a corecta în orice moment informațiile despre cont, prin autentificare în contul din aplicația twelp!, iar în situația în care dorește să-și dezactiveze contul are obligația de a-și retrage oferta cu privire la serviciile de asistență rutieră, putand dezactiva contul direct prin intermediul aplicației twelp! cât și prin intermediul unuia dintre operatorii nostri ce poate fi contactat la adresa de e-mail contact@twelp.ro.

  S.C. Assistance Cars Club SRL își rezervă dreptul ca în unele cazuri să păstreze anumite informații despre Tractator, după cum impune legea sau în scopuri legitime de afaceri după cum permite legea. S.C. Assistance Cars Club SRL va respecta cererile Tractatorilor privind accesul, corectarea și/sau ștergerea datelor cu caracter personal pe care le stochează conform legislației aplicabile.

 6. Ne rezervăm dreptul de a modifica periodic prezenta Declarație, iar în cazul în care modificările sunt semnificative în ceea ce privește colectarea, stocarea și utilizarea informațiilor cu caracter personal, vă vom informa prin intermediul Aplicației sau prin alte mijloace de comunicare. Utilizarea în continuare a aplicației twelp! după anunțul respectiv constituie acceptarea de către dvs. a modificărilor.

POLITICA DE DIVULGARE RESPONSABILA

Pastrarea sigurantei și confidentialitatii datelor comunicate de Clienții aplicației, precum și de către Tractatori - furnizorii de servicii, este asigurata de deținatorul aplicației twelp!, SC Assistance Cars Club SRL.

In cazul în care, utilizand aplicația twelp!, ati descoperit o vulnerabilitate de securitate a aplicației, va solicitam ne contactati la adresa de email: contact@twelp.ro sau prin posta la Assistance Cars Club SRL., Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169, Corp P1, Et. 6, Open, camera 1A, comunicandu-ne numele și prenumele, adresa de email, problema de securitate identificata, precum și pasii pentru reproducerea respectivei probleme de securitate.

Această politică de confidențialitate are în vedere prevederile legale ale Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în cele ce urmează Regulamentul GDPR) și descrie modul în care noi, Assistance Cars Club SRL, colectăm și prelucrăm datele personale pe care ni le încredințați sau la care avem acces în executarea raporturilor juridice.

Acest document se aplică utilizatorilor aplicației Twelp,persoanelor fizice care asigură asistența rutieră (tractatori), dar și angajaților noștri.

CE DATE COLECTĂM?

Avem nevoie de datele dvs. tocmai în scopul prestării serviciilor de asistență rutieră și nu vom colecta decât acele date care ne sunt necesare și suficiente pentru a ne atinge scopul declarat.

Nu ne putem desfășura activitatea decât prin a culege și procesa informații despre dumneavoastră în calitate de Utilizator al aplicației Twelp, pentru a va confirma identitatea, pentru a stabili comunicarea cu dvs. și pentru a stabili împreună tipul de servicii de care aveți nevoie, pentru a va localiza și a va înlesni îndeplinirea obligațiilor financiare față de noi (prin partenerii noștri).

De la utilizatorii Twelp: colectăm informațiile pe care ni le puneți în mod expres la dispoziție, atunci când completați un formular de înregistrare și/sau când vă creați un profil de utilizator Twelp, informațiile cu privire la date de localizare, dar și informațiile obținute din alte surse, cum ar fi partenerii Assistance Cars Club și terțele părți care utilizează cheile API ale Google.

Concret colectăm:

a)Informații pe care ni le puneți în mod direct la dispoziție precum: numele dvs., adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa, informații privind plata, data nașterii, fotografia autovehiculului și informațiile despre mașina,

b)Informații furnizate de dumneavoastră sau obținute de noi prin sistemele de localizare, atunci cand utilizați serviciile noastre;

c)Informații despre plăți – în sensul că putem avea detalii despre tranzacțiile legate de utilizarea serviciilor noastre, inclusiv tipul serviciilor solicitate sau furnizate, particularitățile comenzii,data și ora furnizării serviciului, suma percepută, distanta parcursă și metoda de plată;

d)Informații despre dispozitive – uneori colectăm informații despre dispozitivele pe care le utilizați pentru a accesa serviciile noastre, inclusiv adresa IP a dispozitivului este anonimyzata, sisteme de operare generice, versiune software, limbile preferate, identificatori unici ai dispozitivului, identificatori ai strategiilor de marketing, numere de serie, informații despre mecanismul dispozitivului și informații despre rețeaua mobilă. (FLORIN, te rog să confirmi) vezi si tu daca este cazul

a)Informații de satisfacție, primite în urma evaluărilor pe care le faceți în calitate de client al nostru.

SCOPUL ÎN CARE COLECTĂM DATELE

Colectăm și prelucrăm informațiile menționate mai sus cu scopul principal de a vă oferi servicii de asistență rutieră, la cererea dvs. directă, ca urmare a producerii unui eveniment rutier acoperit (vezi Condițiile contractuale privind CARDURILE ANUALE de asistență rutieră 9695 pentru autoturisme până în 3.5tone inclusiv; vezi Condițiile contractuale privind CARDURILE DE VACANȚĂ de asistență rutieră 9695 pentru autoturisme până în 3.5tone inclusiv), pentru a rezolva solicitările dumneavoastră directe. Link catre conditii anuale, conditi de vacanta si catre conditii twelp.

De asemenea, avem drept scop îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre ca urmare a evaluărilor pe care ni le dați nouă și/sau partenerilor noștri, precum și în urma studierii comportamentului dvs. prin politica cookies.

În modul în care ne desfășurăm activitatea este posibil să folosim datele dumneavoastră dând curs unor solicitările venite din partea organelor de aplicare a reglementărilor, entităților guvernamentale și anchetelor oficiale.

Nu vindem și nu distribuim informațiile dvs. personale către terți în scopuri de marketing direct al terților.

Totuși, vom divulga informațiile dvs. în cazul în care considerăm că acest lucru se cere de legea aplicabilă, de reglementări, de o procedură sau un proces legal, la solicitarea unei autorități publice ori atunci când divulgarea acestor informații este oportună datorită unor chestiuni de siguranță sau de natură asemănătoare. Procesarea datelor dvs. este necesară pentru a proteja interesele vitale ale utilizatorilor noștri, ale titularilor de card, precum și pe cele ale altor persoane, noi putând să procesăm informații personale, inclusiv să divulgăm informații organelor de aplicare a legii în cazul amenințării siguranței utilizatorilor sau a altor persoane.

Procesarea este necesară pentru interesele noastre legitime. Includem în această categorie situațiile în care colectăm informații despre tractatori (persoanele fizice) în baza evaluărilor dumneavoastră, situațiile în care luăm informații despre profilul, locul în care se află utilizatorul, dispozitivul acestuia și date de utilizare pentru a identifica și impiedica circumstanțele în care utilizatorii încearcă să ne înșele, pentru a informa organele de aplicare a legii despre comiterea infracțiunilor la regimul circulației pe drumurile publice, pentru a furniza servicii de asistență pentru clienți; pentru a optimiza serviciul oferit și a dezvolta servicii noi. Sunt incluse, de exemplu, identificarea celor mai bune locuri de preluare/destinații, recomandarea unor funcții (noi), îmbunătățirea navigării și a modului de calculare a tarifelor.

Avem de asemenea drept scop cercetarea și analiza activității noastre, dar și scopul stabilirii strategiilor de marketing direct.

Este posibil să transmitem informațiile dvs. altfel decât este descris în această politică, în cazul în care vă anunțam și dvs. sunteți de acord.

Pentru administrarea relației noastre cu clienții, temeiul juridic pentru contractarea și administrarea relației cu persoanele fizice (care beneficiază de asistență rutieră, care sunt utilizatori ai aplicației Twelp și/sau deținători/titular de card de asistență rutieră): interesul legitim al Operatorului de a evita fraudele online și de a asigura funcționalitatea generală a site-ului și a aplicației, de a-și executa contractul, precum și consimțământul persoanei vizate, după caz.

Pentru activități de recrutare: avem nevoie de consimțământul persoanelor care doresc să se alăture echipei Assistance.

Pentru administrarea afacerii: politica cookies. Rolul cookies este de a asigura o interacțiune utilă și facilă între utilizatori și site-urile web (dă click aici pentru a vedea toată politica noastră cookies).

CONSIMȚĂMÂNT

Vă puteți retrage consimțământul de a vă prelucra datele oricând. Dacă vă retrageți consimțământul, nu veți mai putea utiliza serviciile sau funcțiile care necesită colectarea sau utilizarea informațiilor pe care le-am obținut sau utilizat pe baza consimțământului.

Consimțământul dvs. ne este necesar în ceea ce privește colectarea datelor sau utilizarea acestora în scopul îmbunătățirii experienței utilizatorului de site și/sau de card de asistență.

Puteți alege să nu mai primiți e-mailuri promoționale (tip newsletter) din partea companiei noastre, accesând …link lista acord………. Sau scriindu-ne la adresa …gdpr@9695.ro…...

Rețineți însă că, dacă renunțați la primirea mesajelor de promovare, este posibil să vă trimitem în continuare mesaje nepromoționale, cum ar fi sumarele curselor sau informații despre contul dvs., informații cu privire la expirarea polițelor CASCO, RCA, a inspecției tehnice periodice, precum și a oricăror alte comunicări la care ne-am obligat prin Condițiile contractuale privind CARDURILE ANUALE de asistență rutieră 9695 pentru autoturisme până în 3.5tone inclusiv, prin Condițiile contractuale privind CARDURILE DE VACANȚĂ de asistență rutieră 9695 pentru autoturisme până în 3.5tone inclusiv.

CÂT TIMP COLECTĂM?

Vă păstrăm informațiile privind profilul utilizatorului și alte informații pe intreaga durată a activității contului Twelp, pentru o perioadaă de 30 de ani sau cât timp ne obligă legea.

Aveți tot timpul dreptul de a ne solicita oricând ștergerea contului, transmițându-ne un email la adresa …gdpr@twelp.com……….. În urma unei astfel de solicitări, vom șterge informațiile care nu mai trebuie păstrate și vom restricționa accesul sau utilizarea oricăror informații care trebuie încă păstrate, din punct de vedere legal.

Luați însă în considerare că există anumite situații în care nu vom da curs solicitării de a va șterge contul și anume atunci când, urmare a serviciilor pe care vi le-am păstrat, au apărut divergențe, situații litigioase, etc., ce trebuie rezolvate amiabil sau pe cale judecătorească.

CE DREPTURI AVEȚI?

Conform Regulamentului GDPR aveți noi drepturi privind utilizarea informațiilor cu caracter personal de către noi:

 • dreptul de acces – adică dreptul de a vi se comunica dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate, iar dacă sunt, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora, de a obține o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, vă vom percepe o taxă rezonabilă, în baza costurilor administrative.
 • dreptul de a fi uitat – adică dreptul de a ne solicita să vă ștergem datele cu caracter personal. Puteți să ne cereți acest lucru direct la adresa …gdpr@twelp.com
 • dreptul la restricționare – adică dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. În acest caz, datele vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri.
 • dreptul la rectificare – adică dreptul de a obține din partea noastră rectificarea datelor dvs. cu caracter personal incorecte și dreptul de a le corecta, dvs. putând să completați datele incomplete oricând veți considera necesar.
 • dreptul la portabilitate – adică dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ai furnizat, în format structurat, comun și care poate fi citit de aparate. Aveți totodată dreptul de a transmite aceste date unei alte entități, fără obiecții din partea noastră.
 • dreptul de a obiecta – adică dreptul de a ne transmite obiecțiuni cu privire la motive legate de situația dvs., față de prelucrarea datelor cu caracter personal de către noi. Dacă vă exercitați dreptul de a obiecta, nu vă vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopul respectiv. Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract deja încheiat. Orice obiecții ați avea, le puteți adresa prin email la … gdpr@twelp.com
 • dreptul de a sesiza ANSPDCP – adică dreptul de a vă adresa cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dvs. nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

CUM VĂ PUTEȚI EXERCITA DREPTURILE GDPR?

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați prin cerere scrisă, datată și semnată la adresa de email: … gdpr@twelp.com

Depunem toate eforturile ca în termen de o lună de la data recepționării solicitărilor dvs. să vă răspundem și vă dăm curs solicitărilor. Acest termen de răspuns poate fi prelungit (conform Regulamentului) cu cel mult 2 luni, în situația în care este necesar, ținându-se cont de numărul cererilor și complexitatea solicitărilor.

În acest context, luați în calcul că pentru a da curs oricărei solicitări cu privire la datele personale, vom lua toate măsurile necesare pentru a vă verifica identitatea.

MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Este posibil să actualizăm ocazional această politică. Dacă utilizați serviciile noastre după o actualizare, sunteți de acord cu politica actualizată.

 1. Modulele cookie

  Modulele cookie sunt pachete de text folosite pentru a stoca informații despre browserele web și sunt folosite pentru a stoca și a primi date de identificare și alte informații despre telefoane și alte dispozitive.

  Modulele cookie sunt Utilizate prin crearea unui cont sau autentificarea intr-un cont deja existent al aplicației twelp!, precum și ori de cate ori este folosita aplicația. Modulele cookie pe care le folosim se incadreaza în general în categoriile de utilizare, dupa cum urmeaza:

  • Autentificare - pentru a realiza verificarea contului și a stabili când Clientul/Tractatorul este conectat, astfel încât să facilităm accesul la Aplicație;
  • Securitatea - pentru a asigura protecția și securitatea contului și datelor Clientului și/sau Tractatorului;
  • Performanță - pentru a asigura cea mai bună experiență de utilizare a aplicației, atat pentru Client, cat și pentru Tractaor;
  • Stocarea setărilor Clientului, precum și ale Tractatorului, în vederea optimizarii serviciilor.
 2. Gestionarea Modulelor Cookie

  Pentru a gestiona preferinţele dvs. legate de modulele cookie, puteţi schimba setările pentru modulele cookie din setările dispozitivului dvs. în orice moment și astfel puteţi accepta toate modulele cookie sau unele dintre acestea.

  Dacă dezactivaţi modulele noastre cookie din setările aparatului smartphone puteţi observa că anumite secţiuni ale Aplicației pot functiona cu dificultati de accesare și nu numai.

  Astfel, orice Client/Tractator are dreptul de a alege dacă accepta sau nu utilizarea de către Aplicație a cookie-urilor, cu asumarea faptului ca prin eliminarea modulelor cookie poate fi afectata disponibilitatea și/sau funcționalitatea Aplicației.

  Prin prezenta, ne rezervam dreptul de a modifica condițiile și continului prezentei Declaratii privind modulele cookie deoarece atat aplicația cat și regulile privind modulele cookie se pot modifica.

  Ne rezervăm dreptul de a modifica conţinutul Declaratiei privind modulele cookie şi modulele cookie incluse în liste în orice moment şi fără aviz, nouă Declaratie privind modulele cookie va intra în vigoare la data publicarii, iar dacă nu sunteţi de acord cu Declaratia revizuită, trebuie să vă schimbaţi preferinţele sau să aveţi în vedere întreruperea utilizării Aplicației twelp!.

  In masura în care accesaţi sau utilizaţi în continuare serviciile noastre prin intermediul Aplicației, după intrarea în vigoare a acestor schimbări, sunteţi de acord să respectaţi Declaratia privind modulele cookie revizuită.